Pondelok-Piatok 8:00-15:00 (Obed: 11:30-12:30)    
Popis

Metrická verzia pravítka, číslovanie zľava doprava, alebo opačne.

Naznačené úhly 30, 45 a 60°.